İŞ BİRLİĞİNE DAYALI YENİ NESİL EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Sınıf Duvarlarını Aşan Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ortamı Sunar!

Sebit VCloud, veli memnuniyetini güçlü bir iletişim ve ev-okul koordinasyonuyla artırır.

Sebit VCloud, eğitsel süreçleri ve mesleki rutinlerini kolaylıkla yönetebilmelerini sağlayan takvim yapısıyla, öğretmenlere önemli ölçüde zaman kazandırır.

Sebit VCloud, üst düzey zaman ve performans yönetimiyle, okulunuzun birikimini ve enerjisini verimli kullanmanızı sağlar.

Sebit VCloud tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimleriyle öğrencilerinizin iletişim, problem çözme, çok yönlü bakış açısı edinme ve kritik düşünme becerilerini geliştirir.

Chrome iPad

Sebit VCloud’la Yeni Çağın Eğitim Anlayışına Öncülük Edin!

Eğitim teknolojilerinde yepyeni bir dönemi başlatan Sebit VCloud, Türkiye’nin ilk “İş Birliğine Dayalı Yeni Nesil Eğitim Yönetim Sistemi” olarak, eğitim ortamınızı hızla dönüştürmek için tasarlandı.

Yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okullara kazandırmayı hedefleyen Sebit VCloud’la öğrenciler kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece katılırlar. İş birliği ve iletişim odaklı öğrenme ortamlarında, sosyal ve akademik birikimlerini geleceğe taşıyarak başarılı olurlar.

Okulların eğitsel olduğu kadar, yönetsel ve üretime dayalı süreçlerini “Akademik Omurga” yapısında bütünleştiren ve tek bir noktadan yönetilmesini sağlayan bu kapsamlı eğitim çözümü, yenilikçi eğitim kurumlarının odağında.

Sebit VCloud’la eğitimde 3.0 dönüşümünü ilk gerçekleştiren siz olun!

EĞİTSEL PAYLAŞIM VE İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU

Sınıf Duvarlarını Aşan Dinamik Öğrenme Ortamı

Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, iş birliği temelli eğitsel paylaşım platformudur. Öğrenmenin, sınıf dışında da kesintisiz devam etmesini sağlar.

Detaylı Bilgi

Slider

DERS İÇERİKLERİ VE SINAVLAR

Türkiye’nin En Zengin ve Nitelikli Dijital İçeriği

Sebit VCloud’un Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumlu içerikleri; konu anlatımları, interaktif etkinlikler, üç boyutlu canlandırmalar, sanal deneyler, sınıf etkinlikleri, çalışma kağıtları, özetler, açık uçlu sorular, videolu çözümlü örnekler, tarama testleri ve deneme sınavlarını kapsar.

Detaylı Bilgi

ÖĞRETİM SÜREÇ DESTEĞİ

Öğretmenler için İçerik Akışı

Sebit eğitim uzmanları tarafından kapsamlı araştırmalarla seçilen içeriklerin Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu üzerinden öğretmenlere sunulup paylaşılacağı süreç destek hizmetidir. Bu paylaşımlar ders planına uygun tarihlerde, öğretmenin eğitsel gündeme ve güncel içeriklere kolaylıkla, güvenilir bir kaynaktan ulaşmasını sağlar.

Detaylı Bilgi

Slider
Slider

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

Çözüm Odaklı Detaylı Performans Analizi

Sebit VCloud, öğrencilerinizle ilgili en doğru kararları alabilmeniz ve onları doğru yönlendirebilmeniz için öğrenci performansını bütünsel olarak değerlendirir, öğrencinin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz ederek belirler.

Detaylı Bilgi

e-PORTFOLYO YÖNETİMİ

Öğrencinin Akademik ve Sosyal Gelişim Tablosu

Sebit VCloud’un e-Portfolyo Yönetimi; öğrencilerin günlük-dönemsel öğrenme çıktı ve ürünlerinin biriktirildiği ve sergilendiği, benzersiz bir dijital bellek özelliğidir. Her öğrenciye özel oluşturulan ve sürekli güncellenen bu alan, öğrencinin akademik başarılarını, proje çalışmalarını ve sosyal aktivitelerini belgeler, eğitim yaşamında attığı her adımı dijital kütüphanesine kaydeder.

Detaylı Bilgi

EK UYGULAMALAR

SDS - TEOG... DinamikMAT... Hızlıgo...

Sebit VCloud, opsiyonel olarak sisteme dahil edilen Ek Uygulamalar’ın entegrasyonuyla çok daha güçlendirilmiş bir yapı sunar.

Detaylı Bilgi