Sebit VCloud | Bileşenleri
GÖRÜNTÜLE

SEBİT VCLOUD MODÜLER YAPISIYLA KURUMUNUZUN İHTİYACI OLAN BÜTÜNSEL ÇÖZÜMLER SUNAR

Sebit VCloud ile Eğitimdeki her bireyin ihtiyacına yönelik çözümler üretir.

YÖNETİCİ FAYDALARI

Sebit VCloud;

 • Sebit’in özgün tasarımı olan Akademik Omurga yapısıyla, okulunuzun, eğitimde dönüşüm sürecinde aktif rol almasını sağlar.
 • Veriye Dayalı Bütünleşik Karar Destek Sistemi’yle, öğretim süreçlerinizi doğru zamanlama ve doğru müdahalelerle iyileştirmenize olanak tanır.
 • Okulunuzun tüm akademik geçmişinin toplandığı bir kurumsal hafıza oluşturur, kurum kültürünüzün devamlılığını sağlar.
 • Türkiye’nin İlk Eğitsel Dijital Portfolyo yapısıyla, öğrencilerinizin akademik ve sosyal geçmişiyle ilgili verilerin saklanmasını ve aktarılmasını sağlar.
 • Öğrenci ve öğretmenlerinizin üretim ve yaratıcılık odaklı çalışmalarını destekler.
 • Mesleki gelişim desteğiyle; kendini sürekli yenileyen, güncel eğitim yöntemlerini uygulayan, yetkinlikleriyle iddialı bir öğretmen kadrosuna sahip olmanızı sağlar.
 • Yenilikçi ve dinamik öğrenme ortamlarıyla eğitimde verimliliği ve kaliteyi artırmanızı sağlar.
 • Kurumunuzun yönetsel maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

"Sebit VCloud, üst düzey zaman ve performans yönetimiyle, okulunuzun birikimini ve enerjisini verimli kullanmanızı sağlar!"

ÖĞRETMEN FAYDALARI

Sebit VCloud;

 • Eğitimde dönüşümün merkezinde konumlandırdığı öğretmenin rolünü, yaratıcı ve üretken bir model olarak yeniden tanımlar.
 • Öğretmenin, öğrencilerin alışkanlıklarına, öğrenme stillerine uygun şekilde ders işlemesini sağlar.
 • Öğretmenin, ders süreçlerini daha verimli planlamasına olanak tanır.
 • Öğrenme ortamlarını, MEB öğretim programıyla uyumlu nitelikli, özgün ve güvenilir dijital içeriklerle zenginleştirir.
 • “Ters-Yüz Öğrenme” (Flipped Learning) yaklaşımıyla, öğrencileri için keşfetme ve yaratıcı problem çözme ortamları oluşturur.
 • Öğretmenin içerik oluşturması, etkileşimli kitaplar yazması, soru-sınav üretmesi için gerekli uygulamaları sunar.
 • Mesleki Gelişim Yöntemi, öğretmeni hayat boyu öğrenmeye ve mesleki vizyonunu genişletmeye yönlendirir.

"Sebit VCloud, eğitsel süreçleri ve mesleki rutinlerini kolaylıkla yönetebilmelerini sağlayan takvim yapısıyla, öğretmenlere önemli ölçüde zaman kazandırıyor."

ÖĞRENCİ FAYDALARI

Sebit VCloud;

 • Her öğrenciye özel kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunar.
 • Öğrencileri, iş birliğine dayalı proje çalışmalarıyla dijital okur yazarlık ve içerik üretimi yönünden destekler.
 • Akran etkileşimli öğrenme fırsatıyla öğrencilerin, öğrenme ve öğretme sorumluluğu almalarını sağlar.
 • Detaylı analizlerle öğrencilere, eksiklerine özel yönlendirmeler sunar, hedef odaklı çalışarak zaman kazanmalarını sağlar.

"Sebit VCloud'un tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimleriyle öğrencilerin iletişim, problem çözme, çok yönlü bakış açısı edinme ve kritik düşünme becerileri gelişiyor."

VELİ FAYDALARI

Sebit VCloud;

 • Çocuğunun, sınıf dışındayken de öğrenmeyi günlük yaşamının bir parçası hâline getirdiğinden, sosyal öğrenme becerilerinin güçlendiğinden ve bunun akademik başarısına yansıyacağından emin olur.
 • Okul yönetimi tarafından çocuğunun mevcut durumu konusunda sürekli bilgilendirilir.
 • Çocuğunun eksiklerine özel yönlendirmelerle tam ve kalıcı öğrendiğini bilir, kendisi de süreci takip edebilir.
 • Okul sınavlarına hazırlık sürecinde ayrıca bir yardımcı kaynak arayışına ihtiyaç duymaz.

"Güçlü bir iletişim ve ev-okul koordinasyonuyla artan veli memnuniyeti..."