Sebit VCloud | Özellikler
GÖRÜNTÜLE

Sebit VCloud, öğrencilerinizin performansını, öğretmenlerinizin yetkinliklerini üst düzeye çıkarır, okulunuzu başarı sıralamasında zirveye taşır.

EĞİTSEL PAYLAŞIM ve İŞ BİRLİĞİ

Sınıf Duvarlarını Aşan Dinamik Öğrenme Ortamı

Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, iş birliği temelli eğitsel paylaşım platformudur. Öğrenmenin, okul sınırları dışında da kesintisiz devam etmesini sağlar.

Bu yeni nesil öğrenme ortamı; Sosyal Öğrenme, Ters -Yüz Öğrenme (Flipped Learning), Akran Etkileşimli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme metodolojilerinin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık geri bildirim özellikleriyle, kullanıcının 21. yüzyıl becerilerini destekler. Öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle etkileşimin sürekli olduğu, dinamik bir eğitsel iş birliği ortamında iletişim kurarlar.

Dijital... Dinamik... Sosyal...

 • Öğrencilere Ödev-Sınav Gönderme
 • Bilgi ve İçerik Paylaşımı
 • Mesleki Gelişim Desteği
 • Oylama Oluşturma ve Anlık Geri Bildirim Alma
 • Etkinlikler ve Takvim
 • Tartışma ve Yorum Yapma

DERS İÇERİKLERİ

Türkiye’nin Öncü Dijital Öğrenme Platformu

Vitamin İçerikleri

Sebit VCloud’un Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumlu Vitamin içerikleri; Konu Anlatımları, İnteraktif Etkinlikler, Üç Boyutlu Canlandırmalar, Sanal Deneyler, Sınıf Etkinlikleri, Özetler ve Videolu Çözümlü Örnekleri kapsar. Vitamin, yıllardır milyonlarca kullanıcısına Türkiye’nin en zengin ve nitelikli ders içeriklerini sunar.

Vitamin Alıştırmaları ve Sınavları

Sebit VCloud, kurumunuz için güncel öğretim programına uygun binlerce soru, farklı soru tiplerinden oluşan alıştırmalar, ünite ve konu özelinde hazırlanmış tarama testleri, öğretmenlere özel alıştırmalar ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sorularıyla, hızlı, güvenilir ve raporlanabilir ölçme değerlendirme araçları sunar.

Kurum İçerikleri ve Soruları

Öğretmenler, Vitamin içeriklerinin yanı sıra Sebit VCloud İçerik Üretimi ve Yönetimi kapsamında bulunan araçlarla; konu anlatımları, interaktif etkinlikler, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular gibi kurumunuzun özgün ders ve sınav içeriklerini de üreterek ders işleyişlerinde kullanabilirler.

Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. İçerik Üretim ve Yönetim Sistemi ile Soru Sınav Üretim ve Yönetim Sistemi

Vitamin Alıştırmaları ve Sınavları

Akıllı Tahta Uygulaması

Sebit VCloud Akıllı Tahta Uygulaması, ders planlarının sınıfta, internet bağlantısına gerek duyulmaksızın da kullanılmasına, üzerinde yazılı anlatım yapılmasına olanak tanır.

Öğretmenler, sistemde var olan içeriklerin yanında, Akıllı Tahta Uygulaması’nda kullanabilmeleri için hazırlanan öğretmene özel içeriklerle uygulamadan daha etkin yararlanarak, derslerini zenginleştirebilirler.

ÇALIŞMA GÖNDERME ve RAPORLAR

Öğretmenler, SebitVCloud’da bulunan Vitamin içeriklerini ve kurumunuz tarafından üretilen içerikleri öğrencilerinize ödev olarak gönderebilir, akıllı ölçme değerlendirme sistemi tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla, öğrencilerinizin gelişimini takip edebilirler.

DinamikMAT Ödevleri

Öğretmenler, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sınırsız sayıda soru üretmek üzere geliştirilmiş akıllı soru üretme sistemi DinamikMat’la öğrencilerine, aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaştırılmış ödevler gönderebilirler.

Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. DinamikMAT (Ek Uygulamalar)

Eksik Gidermeye Yönelik Kişiselleştirilmiş Ödevler

Kişiselleştirilmiş ödevler, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sonucunda, eksiklerine uygun olarak sistem tarafından hazırlanır. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin, detaylı ödev raporlarını inceleyebildikleri bu sistem, her bir öğrencinin ihtiyacına göre yaptığı yönlendirmelerle, öğretmene önemli ölçüde zaman kazandırır.

Kişiselleştirilmiş Ödev

ÖĞRETİM SÜREÇ DESTEĞİ

Öğretmenler için Alternatif İçerik Akışı

Sebit alan uzmanları tarafından dünya çapında yapılan kapsamlı araştırmalar sonrasında seçilen çok yönlü içeriklerin, Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu üzerinden öğretmenlere sunulup paylaşıldığı süreç destek hizmetidir.

Bu sayede öğretmen, dersini zenginleştirmek için kullanacağı bu içeriklere kolaylıkla, güvenilir bir kaynaktan ve ders planına uygun tarihlerde ulaşır. İçeriklerin yanı sıra içeriklerin anlam kazanacağı eğitsel senaryolar da süreç yönetimi tarafından öğretmenle paylaşılır.

Öğretmen bu içerikleri, sınıf içinde ve dışında öğrencileriyle paylaşarak derse olan ilginin artmasını sağlar. Öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirerek bilgilerini derinleştirmelerine, tartışma ortamı yaratarak akademik bir konu üzerinde fikir alışverişi yapmalarına rehberlik eder. Bu öğrenme ortamı aynı zamanda öğrencilerin vizyonlarının genişlemesine de katkı sağlar.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve EKSİK TAMAMLAMA

Akıllı Ölçme Değerlendirme ve Detaylı Performans Analizi

Sebit VCloud, öğrencilerinizle ilgili en doğru kararları alabilmeniz ve onları doğru yönlendirebilmeniz için öğrenci performansını bütünsel olarak değerlendirir, öğrencinin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz ederek belirler.

Slider

Kurum Deneme Sınav Raporu

Kurum Merkezi Sınavları ve Raporları

Kurumun Soru-Sınav Üretimi ve Yönetimi modülünü kullanarak hem Sebit VCloud sorularıyla hem de kurum sorularıyla oluşturabileceği deneme sınavlarının performans raporlarıdır. Bu raporlar, diğer performans sonuçlarıyla entegre çalışır.

Kurum merkezi sınavları sonucunda, Puan/Sıralama Raporları, Konu/Kazanım Raporları, Soru Analizi Raporu, Sınav Karneleri, Gelişim Raporları ve Test Analizi Raporları gibi detaylı ve güvenilir raporlar üretilir.

Yazılı Sınavlar

Öğrencilerinize uyguladığınız yazılı sınavların notlandırma yapılarını Sebit VCloud üzerinde tanımlayarak, okul yazılılarının da öğrencilerin kazanım bazlı performanslarına katkı sağlamasını, Sebit VCloud’un öğrenci eksiklerine göre akıllı içerik önerme sisteminin okul yazılıları için de çalışmasını sağlayabilirsiniz.

DinamikMAT Sınavları

Akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT, anında, öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Sınavlar” oluşturur.

Dinamik Sınavlar’da sorular, her öğrencinize aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış sorulardan oluşan sınavlar olarak ulaşır.

Dilerseniz, sınavların çıktısını alarak her öğrencinize farklı sınav kağıtları dağıtabilirsiniz.

Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. DinamikMAT(Ek Uygulamalar)

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS)

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin sınav başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır.

Sebit VCloud’un akıllı ölçme değerlendirme sistemi; öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine SDS sonuçlarını detaylı performans raporlarıyla sunar.

Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Süreç Değerlendirme Sınavları (Ek Uygulamalar)

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Denemeleri

Sebit VCloud üyesi özel okullarda, öğrencilerin merkezî sınav hazırlıklarını desteklemek ve başarılarını artırmak üzere düzenlenen basılı sınav uygulamalarıdır. Sınav sonuçlarının hesaplama ve puanlama süreçleri MEB tarafından açıklanan hesaplama kriterlerine uygun yapılmaktadır.

Sebit VCloud’un akıllı ölçme değerlendirme sistemi; öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine LGS sonuçlarını detaylı performans raporlarıyla sunar.

Slider

DinamikMAT Deneme Sınavı Çıktısı

Kazanım Bazlı Raporlar

Konu ve Öğrenci Yeterlik Raporları

Öğrencilerin tüm deneme sınavı, ödev ve bireysel çalışma performanslarını konu seviyesinde analiz eden raporlardır.

Öğrencilerin, dört farklı konu kavrama seviyesine göre gruplandırılması, her bir seviyeye özel eğitsel planlamalar yapılmasına olanak verir. Çalışma gönderme ve etüt modülleri bu sistemin çıktılarını değerlendirerek, sürecin kişiselleştirilebilmesini ve öğrenme gruplarının etkin olarak oluşturulabilmesini sağlar.

Slider

Akıllı Etüt Sistemi

Sebit VCloud’un yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin eksiklerini anlık analiz ederek, “Temel Altı”, “Temel”, “Yeterli” ve “İleri” olmak üzere dört seviyede gruplandırılmalarını sağlar. Böylece öğretmenleriniz, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerinin eksiklerini görerek etüt grupları oluşturur.

Akıllı Etüt Sistemi’nde, Sebit VCloud Cep Uygulaması üzerinden veliye, öğretmene, öğrenciye bildirimler gönderilir.

SORU/SINAV ve ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ

Kurumunuza Özel Dijital Soru Sınav Bankası

Öğretmenlerinizin, uluslararası standartlarda geliştirilen soru editörlerinde soru oluşturabileceği, yönetim tarafından seçilen yetkili birimin bu soruları değerlendireceği, akademik kurul çalışanlarının, sorunun basılabilir onayını vererek soru bankanıza kaydedebileceği platformdur.

SORU YAZMA EDİTÖRÜ

Öğretmenlerin, hızla ve kolaylıkla farklı tiplerde ve farklı zorluk seviyelerinde soru oluşturmalarını sağlar. Böylece, okul çatısı altında üretilen tüm sorular aynı standartta üretilmiş olur.

MODERASYON

Kurum yönetiminin belirlediği organizasyonel yapı çerçevesinde, öğretmenlerin oluşturdukları sorulara yetkili birimin yorum verebilmesini, onaylanan soruların kurumun soru bankasında yayınlanmasını sağlayan, kontrol ve takip sistemidir.

SORU BANKASI HAVUZ YÖNETİMİ

Kurumun, soru bankasındaki tüm soruların öğretim programı bazlı envanterlerine ulaşabileceği havuz yönetim sistemidir. Sistem aynı zamanda, üretimlerin hangi alana yönlendirilmesi gerektiğinin bilgisini de verir.

SINAV OLUŞTURMA VE ÇIKTI ALMA ARAÇLARI

Yöneticilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kurum soru bankalarından soru seçmelerini sağlayan ve kuruma ait karma deneme sınavları oluşturabilecekleri araçlardır. Oluşturulan sınavlar, ödev olarak gönderilebildiği gibi, çıktısı alınıp basılı olarak da kullanılabilir.

İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ

Kurumunuza Özel Dijital İçerikler Hazırlamanız için İçerik Üretim Araçları

Sebit VCloud İçerik Üretim Sistemi, sunduğu içerik geliştirme araçları sayesinde kurumunuza özel içerikler üretebilmenize olanak sağlar.

İçerik üretimi sürecinde öğretmen; ihtiyacı olan içerikleri kolayca hazırlayarak kendi içerik kütüphanesini oluşturabildiği gibi, hazırladığı içerikleri meslektaşlarıyla paylaşmak için ortak içerik kütüphanesine de ekleyebilir.

İçerik yönetim süreci; üretilen veya mevcut kurum içeriklerinin içerik kütüphanesine eklenmesi ve kontrolünü sağlar. Kurumunuzun yetkilendirdiği moderatörler, eklenen ve üretilen içerikleri kontrol ederek, içerik kütüphanesinde yer almasını onaylar ya da reddederler. Bu moderasyon süreci sayesinde içerik kütüphanesinin bilimsel güvenilirliği, güncelliği ve standardı korunmuş olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK OLUŞTURMA SİSTEMİ

Sebit tarafından tasarlanan ve üretilen VFabrika; kodlama bilgisi gerektirmeden, her biri kodlama dilinde karşılığı olan ve “blok” olarak adlandırılan görsel programlama birimlerinin yardımıyla e-içerik üretimi yapılması için geliştirilmiştir. VFabrika’yla, interaktif etkinlik, deney, canlandırma, eğitsel oyun gibi öğrenme-öğretme materyalleri, herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulmadan, nitelikli bir şekilde üretilir.

VFabrika, öğretmenlerin farklı becerilere sahip öğrencilerden takımlar oluşturarak, kolaylıkla özgün e-içerikler üretmelerini sağlar. Öğretmenlerin liderliğinde takım çalışması yapan öğrenciler, tüm süreçlere katkıda bulunur ve çalışmalarını iş birliği içerisinde tamamlarlar.

Platform, üretim sürecinde öğretmenlere ve öğrencilere algoritmik düşünme becerisi kazandırırken, aynı zamanda sistematik kurgu, tasarım ve planlama becerilerinin gelişmesini sağlar.

• VFabrika kod yazmayı gerektirmez, e-içeriklerin, “blok” olarak adlandırılan görsel programlama birimleri yardımıyla, “sürükle-bırak” yöntemi kullanılarak üretilmesini sağlar.
• VFabrika’yla tasarlanan e-içeriklerin çıktıları HTML5 formatında olduğundan, tüm internet tarayıcılarıyla ve tüm cihazlarla uyumlu çalışır.
• İçerikler, web tabanlı ortamlarda çevrim içi çalışabilecek özellikte üretilir.

YENİ NESİL ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP

VKitap, günümüzün ve geleceğin okulları için tasarlanmış üst düzey bir öğretme-öğrenme materyalidir.

Farklı tiplerde içerikleri ve tercih edilen öğretim metotlarına uygun olarak hazırlanabilme özellikleriyle, yeni nesil e-kitaplardır.

VKitap’ın temelini oluşturan “Öğrenme Adımları”, içerik ve metinlerden oluşan, birbirinden bağımsız ancak kendi içinde anlamlı konu parçalarıdır. 5E taksonomisinde yer alan farklı basamaklara uygun olarak üretilen bu adımları, kazanım ve kazanım bileşenleriyle ilişkilendirip taksonomiye göre etiketleyerek, öğrenme adımı kütüphanenizi zenginleştirebilirsiniz.

VKitap, “Öğrenme Adımları” ve farklı tiplerde soruların, öğrenme ya da öğretim gereksinimlerine uygun bir akışta bir araya getirilmesiyle üretilir. Bu akış; öğrenci seviyesi, öğretim metodu veya kullanım amacı gibi kriterlere uygun olarak öğretmenler tarafından oluşturulabilir.

PORTFOLYO YÖNETİMİ

Öğrencinin Akademik ve Sosyal Gelişim Dosyası

Sebit VCloud’un Porftolyo Yönetimi; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları projeler ve ders dışı sosyal aktivitelerin biriktirilerek sergilendiği, benzersiz bir dijital bellek özelliğidir.

Her öğrenciye özel oluşturulan ve sürekli güncellenen bu alan, eğitim yaşamındaki her adımı dijital kütüphanesine kaydederek, öğrenciyle ilgili bilgilerin sonraki yıllara aktarılmasını sağlar.

Portfolyo yaklaşımı öğrencilerin, öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından kapsamlı bir şekilde tanınması, kendilerine özel kişisel öğrenme süreci planlanması, gelecekle ilgili öğrenme hedeflerinin belirlenmesi bakımından uzun dönemli ve güçlü bir gelişim izleme aracıdır. Ayrıca, zamanla bir akreditasyon aracına dönüşeceği düşünüldüğünde, kritik öneme sahiptir.

Portfolyo İçeriği

 • Öğrencinin Kişisel, Akademik ve İletişim Bilgileri
 • Karne Notları
 • Projeler
 • Öğretmenin Seçtiği Tartışma ve İletiler
 • Armalar
 • Akademik Gelişim
 • Öğretmen Görüşleri

MESLEKİ GELİŞİM YÖNETİMİ

Öğretmenlerinizin Mesleki Gelişimine Tam Destek

Üreten, yaratıcı, yönlendirici, iletişime ve etkileşime açık yeni nesil öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, zengin içerikler ve meslektaşlarıyla iş birliği içinde çalışabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri platformlar sunar.

Öğretmen, Sebit VCloud’un Mesleki Gelişim Yönetimi özelliği sayesinde, akademisyenlerle, eğitim profesyonelleriyle etkileşim kurabildiği canlı eğitimlere katılır, yurt içi ve yurt dışından seçilmiş 1000’e yakın videonun yanı sıra haber ve makalelerle, eğitimde farklı yaklaşımlardan, yeni akımlardan haberdar olur, mesleki tartışmalara katılıp paylaşımlarda bulunur.

Sebit VCloud’un mesleki ve sosyal yetkinlikleri desteklediği bu platformda öğretmenlere eğitim teknolojileri, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik, 21. yüzyılın öğretim yöntem ve teknikleri gibi farklı gelişim alanlarına özel paylaşım ve iş birliği ortamı ve bu alanlara yönelik videolar, dokümanlar bir arada sunulur.

Aynı gelişim alanında bulunan öğretmenler, yaptıkları iş birliği, paylaşım ve tartışmalarla birbirlerine mesleki ve kişisel gelişim katkısı sağlarlar.

MESLEKİ GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ

Sebit VCloud yönetim sistemi üzerinden kurumunuzun mesleki gelişimle ilgili kaynaklarını, kurumunuza özel grubunuzu yaratarak öğretmenlerinizle buluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız grupta videolarınızı, dokümanlarınızı üye olan öğretmenlerinizle paylaşabileceğiniz gibi, grubun duvarında mesleki iş birliği çalışmaları da gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitimde dönüşüm hızının önemli belirleyicilerinden biri olan “Mesleki Gelişim Çalışmaları” konusunda en büyük destekçiniz Sebit VCloud’un takip yapısıyla, öğretmenlerinizin bu kaynakları ne ölçüde kullandıklarına dair raporlara da ulaşabilirsiniz.

AKADEMİSYENLERLE CANLI EĞİTİM SEANSLARI

Öğretmenin, sanal sınıflar aracılığıyla, bulunduğu yerden katılarak akademisyenlerle etkileşimli bir şekilde bir araya gelebildiği, onlara bire bir soru yönelterek görüş alışverişinde bulunabildiği mesleki eğitim ortamıdır.

Merak ettikleri, ilgi duydukları pek çok farklı konuda bilgi sahibi olabilecekleri, ilham alabilecekleri eğitimlerin bildirimleri öğretmenlere, Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu'ndan gelir. Dileyen, katılmak istediği canlı eğitim için “Kayıt Ol” başlığına tıklayarak rezervasyonunu yapabilir.

PLANLAMA VE YÖNETİM

Tek Noktadan Erişim... Zaman Tasarrufu... Veri Bütünlüğü...

Öğretim Programı Yönetimi

Sebit VCloud, MEB’in yayınladığı öğretim programlarındaki konu sıralamalarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini kurumunuz planları doğrultusunda yönetebileceğiniz bir sistem sunar.

Birden fazla okulu bulunan kurumlar, tüm okullarının öğretim programlarını Sebit VCloud üzerinden yönetebilirler. Bununla birlikte kurumlar, Sebit VCloud üzerinde yer almayan derslerini kendileri oluşturup, içerik ekleyebilir ve kurumdaki ilgili sınıf seviyelerinin kullanımına açabilirler.

Takvim Yönetimi

Sebit VCloud Takvim Yönetimi; kurumunuzun tüm okullarında görünecek olan etkinlik takvimini, sınav takvimini ve öğretim programı takvimini yönetme olanağı sağlar.

Etkinlik Takvimi Yönetimi; kurumunuz tarafından yapılacak etkinliklerin yer, zaman ve detaylı açıklamalarını okullarınızdaki hedeflenen kullanıcılara ulaştırır. Bununla birlikte, her okul kendi etkinlik takvim yönetimini de yaparak, farklı etkinliklerini planlayabilir.

Sınav Takvimi Yönetimi; kurumunuzdaki deneme sınavı ve yazılı sınav tarihlerinin girilmesine ve ilgili tüm kullanıcıların takvimlerine işlenmesine olanak sağlar.

Öğretim Programı Takvimi Yönetimi; Sebit VCloud üzerinde var olan veya yeni oluşturulan tüm derslerin, tüm konuların ve işlenme tarihlerinin girildiği alandır. Bu sayede ortak bir ders işleme takvimi oluşturulabilir.

Sebit VCloud Kurumsal İşlemler

Kurumunuz kullanıcı işlemlerini ve Sebit VCloud sınav uygulamaları işlemlerini yapabileceğiniz yönetici arayüzüdür.

Kurumunuz tarafından Sebit VCloud Kurumsal İşlemler yöneticisi olarak bildirilen öğretmenleriniz ve yöneticileriniz, Kurumsal İşlemler ekranına geçiş yaparak, kullanıcı işlemleri ve ölçme değerlendirme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Sebit VCloud Kullanım Raporları

Okul yöneticileri, anlık kullanıcı sayıları, aktif kullanıcı oranı, sisteme giriş sayıları, ortalama kullanım süreleri gibi Sebit VCloud’un kullanımına ilişkin raporlar aracılığıyla gerekli yönlendirmeleri yapabilirler.

SEBİT VCLOUD İLETİŞİM UYGULAMALARI

Zaman Yönetimi için Etkili İletişim

Kurum ve/veya okul yöneticileri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerle iletişim kurulmasını sağlayan Sebit VCloud İletişim Uygulamaları; iletişim araçları, mobil uygulamalar ve bildirim yapısını içerir.

Sebit VCloud Cep Uygulaması

Bu iletişim ağıyla siz yönetici olarak; okul çatısı altındaki iletişim süreçlerinden haberdar olur, gerekli gördüğünüz durumlarda önlemler alabilirsiniz.

Sebit VCloud Cep Uygulaması’yla velilere; çocuklarının ders çalışma durumunu, sınav sonuçlarını, eksiklerini, katılması gereken etütleri, ödevlerini gönderebilir, sınav sonuçları hakkında bilgilendirme yapabilirsiniz.

Öğretmenler; öğrencilerinin detaylı ödev ve deneme sınavı raporlarını inceleyebilir, öğrencileriyle iletişim kurabilirler.

Öğrenciler; ödev ve etüt bildirimlerini alır, raporlarını inceler ve gerekli durumlarda öğretmenleriyle iletişime geçebilirler.

Veliler; kurumdan gelen mesajlarla ve Sebit VCloud tarafından gönderilen bildirimlerle, öğrencinin akademik başarılarını, etüt ve ödevlerini takip edebilirler.

Sebit VCloud Mesaj Uygulaması

Kurum yöneticileri; okullarındaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velileriyle bireysel olarak veya çeşitli gruplar oluşturarak Sebit VCloud Mesaj Uygulaması’nı kullanır, bilgilendirme yapabilirler.