GÖRÜNTÜLE

GÜÇLENDİRİCİ EK UYGULAMALAR SAYESİNDE ÇOK DAHA HIZLI VE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEME ŞANSI!

Okul Sınavlarında Yüksek Başarı

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin okul sınavlarındaki başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır. Sebit VCloud üyeliğine ek olarak üyelik gerektirmektedir.

Her bir sınıf seviyesinde 6 ayrı basılı SDS uygulaması yapılır. SDS ile Sebit VCloud, sınavlar sonunda öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine sunduğu detaylı raporlarla ölçme değerlendirme sürecine önemli veriler sağlar, eğitsel yapıyı destekler.

SDS 4, 5 ve 6. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matemak, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini, 7 ve 8. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerir. Sınav kapsamı, bu derslerin yıllık planlarına uygun olarak, kazanımların dönemlere bölünmesiyle oluşturulur.

SINAV SONUÇ KARNESİ

Öğrencilerin sınav puanı, sınav puanına göre uygulamadaki sıralaması, soru dağılımı ve detaylı cevap anahtarının yer aldığı, çıktısı alınabilen karnelerdir.

SORU BAZLI RAPORLAR

Uygulamadaki her bir soru için şube özelinde öğrenci cevaplarının sorulara dağılımının incelendiği rapordur. Bu raporla herhangi bir dersteki bir sorunun, seçilen şubedeki öğrencilerin kaçı tarafından doğru cevaplandığı, kaçı tarafından yanlış cevaplandığı ve kaçı tarafından boş bırakıldığı görülebilir. Böylece, başarı yüzdesi düşük olan soru/sorularla ilgili eksik gidermeye yönelik çalışmalar planlanabilir.

KONU BAZLI RAPORLAR

Her bir ders için uygulamadaki soruların konulara dağılımının ve bu konuların şube özelinde başarı durumlarının incelendiği rapordur. Bu raporla eksik olan konular kolaylıkla gözlemlenerek şube özelinde çalışmalar planlanabilir.

ŞUBE, SINIF, OKUL, KURUM GENELİ EXCEL RAPORLARI

Öğrencilerin başarı yüzdelerinin, doğru-yanlış-boş soru sayılarının şube bazında incelenebildiği raporlardır. Ayrıca, tanımlı şubenin başarı ortalamasının ve okul genelinin sınavdaki başarı durumunun detaylarıyla görülmesine de olanak sağlar.

Sınırsız Sayıda Matematik Sorusu

DinamikMAT, Türkiye’nin ilk ve tek “Akıllı Soru Üretme Sistemi”dir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Matematik dersinde, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sınırsız sayıda soru oluşturma özelliğine sahiptir.

MEB öğretim programındaki kazanımların tümünü kapsayan DinamikMAT, SebitVCloud üyesi okulların kullanımına yöneliktir. SebitVCloud üyeliğine ek olarak, ayrı üyelik gerektirmektedir.

 • MEB öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmış binlerce soru tipinden her biri, DinamikMat'ın algoritmasıyla türetilebilme özelliğine sahiptir. Böylece, istenilen soru tipinden sınırsız sayıda soru elde etme olanağı sunar.
 • Her bir kazanım için, kolay-orta-zor olmak üzere farklı zorluk seviyelerinde soru tipleri içerir.
 • Anında, öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Sınavlar” oluşturur.

 • Öğretmenin gönderdiği çalışmalarda sorular, her öğrenciye aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış çalışmalar olarak ulaşır.
 • Öğretmenin hazırladığı Dinamik Alıştırmalar veya Dinamik Testler, çıktısı alınıp gerek sınıf içerisinde gerekse evde yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

DinamikMat'la Öğretmen;

 • Özgün ve nitelikli sorulardan oluşan, sınırsız bir soru kaynağına sahip olur.
 • Sorular zorluk seviyelerine göre ayrılmış biçimde hazır sunulduğundan, önemli ölçüde zaman kazanır.
 • Şube ve sınıf özelinde sınavlar oluşturabilir.
 • Alıştırmalara ait performans raporları sayesinde sınıfının matematik dersindeki başarı durumunu, tek tabloda ve öğrenci detayında görür.
 • Raporlamadaki tespitlerle, eğitsel sürecini planlar, öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağlar ve sınıfının matematik ders başarısını artırır.
 • Her bir öğrencisine, aynı özellikteki farklı bir çalışmayı otomatik ya da basılı olarak gönderebilir, performans takibi yapabilir.

DinamikMat'la Öğrenci;

 • Okul sınavlarında ve merkezî sınavlarda karşılaşabileceği matematik soru tiplerine ve çözümlerine hâkim olur.
 • Öğretmeninden gelen çalışmaları ve ödevleri yapabildiği gibi, kendisi de çalışmak istediği konuda, zorluk seviyesini ve soru sayısını belirleyerek test veya alıştırma oluşturabilir, seviyesini anında görebilir.
 • Konuyu pekiştirdiğinden emin olana kadar yeni test/alıştırma oluşturarak çalışmaya farklı sorularla devam edebilir. Okulda işlenen konunun günlük tekrarını yaparak öğrendiklerini pekiştirir.
 • Eksiklerini konu anlatımları desteğiyle, zaman kaybetmeden hızla tamamlar.
 • Farklı bir ek kaynağa ihtiyaç duymadan matematik ders başarısını artırır.
 • Okulda, serviste ya da evde istediği zaman matematik testi çözüp, çalışmalarını kesintisiz sürdürür.
 • Yardımcı kaynak arayışında ilk sırada olan matematik dersi için sınırsız sayıda özgün ve nitelikli soruya tek bir tıkla ulaşır.

Öğrenciler için Etüt, Öğretmenler için Mesleki Gelişim Ortamı Sanal Sınıf platformu, öğretmenlerin akıllı etütlerini sanal sınıflar üzerinde uygulayabilmelerini sağlar. Kurum yöneticileri de Sebit VCloud’un Sanal Sınıf platformu sayesinde, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, sanal sınıflar üzerinden paylaşımlar yapabilirler.

Sınavlarda Zaman Avantajı Sağlar

Hızlıgo, “Dakikada 800 kelimeyi, detayları gözden kaçırmadan, anlayarak okumak isteyen herkes” için geliştirilmiş, online hızlı okuma platformudur.

Hızlı ve kaliteli okuma becerisini önemli ölçüde artıran Hızlıgo bunu, düzenli egzersizlerle, göz-beyin arasındaki psikomotor okuma koordinasyonunu yeniden programlayarak sağlar.

Öğrenci Hızlıgo'yla okuma hızını en az iki katına çıkarır, bugün okul sınavlarında, yarın üniversiteye hazırlıkta dikkatini toplama, odaklanma ve okuduğunu anlama kazanımlarıyla okul başarısını yükseltir.

Bu sınavların en zorlu soru tiplerinden olan uzun paragraf sorularında öğrencinin tek okumada soruyu kavrayarak çözüme ulaşmasını, dikkatiyle olduğu kadar zaman yönetimiyle de başarılı olmasını sağlar.

Hızlıgo'nun kapsamında neler var?

 • Öğrencinin seviyesine göre şekillenen Yapay Zekâ
 • İstediği zaman çalışabileceği Odaklanma ve Okuma Egzersizleri
 • Hızlı okumaya dair tüm merakını giderebileceği Özgün Animatif Videolar
 • Tercihe göre 21/40/60 Günlük Yönlendirici Kurs Modları
 • Okuma hızını ve anlama düzeyini belirleyen Hız Testi
 • Okuma hızı, anlama oranlarıyla Performans Takibi
 • Öğrencinin kendi dokümanlarını da ekleyebileceği Serbest Okuma Alanı

Hızlıgo'yla Öğrenci ve Öğretmen;

 • Öğrenci ders çalışırken, sınava hazırlanırken, sınavda soru çözerken; öğretmen ise dersini hazırlarken, sınav kağıtlarını okurken çabuk odaklanır, hızlı ilerler.
 • Dakikada ortalama 150-200 sözcük olan okuma kapasitesini, 600-800 sözcüğe yükseltir.
 • Okuma hızını düzenli egzersizlerle geliştirerek, çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metni/dokümanı/kitabı anlayarak okur.
 • Tablet uyumlu özelliğiyle, zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışabilir. Daha sistematik ilerlemek isterse, kullanıcıyı gün gün yönlendiren “Kurs Modu”nu tercih edebilir.
 • 21, 40 ve 60 günlük kurs modlarından seçtiğiyle; süre, seviye ve gün belirleyerek, istediği yerde hızlı okuma çalışmaları yapabilir.
 • “Performans Bilgileri” alanında, okuma hızı, anlama oranları gibi veri ve istatistikleri, çalışmalarının gelişmiş ölçme değerlendirme teknikleriyle ulaşılan sonuçlarını gösteren tablo ve grafikleri takip edebilir.
 • Günde en fazla 20 dakika ayırmanın yeterli olduğu, 1 yıl boyunca süren bir eğitimi de tercih edebilir.
 • Egzersizlerini, serbest okuma metinlerinin yanı sıra kendi seçtiği ve farklı formatlarda kaydedebileceği metinler üzerinde de yapabilir.