GÖRÜNTÜLE

GÜÇLENDİRİCİ EK UYGULAMALAR SAYESİNDE ÇOK DAHA HIZLI VE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEME ŞANSI!

Okul Sınavlarında Yüksek Başarı

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin okul sınavlarındaki başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır. Sebit VCloud üyeliğine ek olarak üyelik gerektirmektedir.

Her bir sınıf seviyesinde 6 ayrı basılı SDS uygulaması yapılır. SDS ile Sebit VCloud, sınavlar sonunda öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine sunduğu detaylı raporlarla ölçme değerlendirme sürecine önemli veriler sağlar, eğitsel yapıyı destekler.

SDS 4, 5 ve 6. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matemak, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini, 7 ve 8. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerir. Sınav kapsamı, bu derslerin yıllık planlarına uygun olarak, kazanımların dönemlere bölünmesiyle oluşturulur.

SINAV SONUÇ KARNESİ

Öğrencilerin sınav puanı, sınav puanına göre uygulamadaki sıralaması, soru dağılımı ve detaylı cevap anahtarının yer aldığı, çıktısı alınabilen karnelerdir.

SORU BAZLI RAPORLAR

Uygulamadaki her bir soru için şube özelinde öğrenci cevaplarının sorulara dağılımının incelendiği rapordur. Bu raporla herhangi bir dersteki bir sorunun, seçilen şubedeki öğrencilerin kaçı tarafından doğru cevaplandığı, kaçı tarafından yanlış cevaplandığı ve kaçı tarafından boş bırakıldığı görülebilir. Böylece, başarı yüzdesi düşük olan soru/sorularla ilgili eksik gidermeye yönelik çalışmalar planlanabilir.

KONU BAZLI RAPORLAR

Her bir ders için uygulamadaki soruların konulara dağılımının ve bu konuların şube özelinde başarı durumlarının incelendiği rapordur. Bu raporla eksik olan konular kolaylıkla gözlemlenerek şube özelinde çalışmalar planlanabilir.

ŞUBE, SINIF, OKUL, KURUM GENELİ EXCEL RAPORLARI

Öğrencilerin başarı yüzdelerinin, doğru-yanlış-boş soru sayılarının şube bazında incelenebildiği raporlardır. Ayrıca, tanımlı şubenin başarı ortalamasının ve okul genelinin sınavdaki başarı durumunun detaylarıyla görülmesine de olanak sağlar.

DinamikMAT, Türkiye’nin ilk ve tek “Akıllı Soru Üretme Sistemi”dir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Matematik dersinde, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sınırsız sayıda soru oluşturma özelliğine sahiptir.

MEB öğretim programındaki kazanımların tümünü kapsayan DinamikMAT, SebitVCloud üyesi okulların kullanımına yöneliktir. SebitVCloud üyeliğine ek olarak, ayrı üyelik gerektirmektedir.

 • MEB öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmış binlerce soru tipinden her biri, DinamikMat'ın algoritmasıyla türetilebilme özelliğine sahiptir. Böylece, istenilen soru tipinden sınırsız sayıda soru elde etme olanağı sunar.
 • Her bir kazanım için, kolay-orta-zor olmak üzere farklı zorluk seviyelerinde soru tipleri içerir.
 • Anında, öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Testler” oluşturur.

 • Öğretmenin gönderdiği çalışmalarda sorular, her öğrenciye aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış çalışmalar olarak ulaşır.
 • Öğretmenin hazırladığı Dinamik Testler, çıktısı alınıp gerek sınıf içerisinde gerekse evde yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

DinamikMat'la Öğretmen;

 • Özgün ve nitelikli sorulardan oluşan, sınırsız bir soru kaynağına sahip olur.
 • Sorular zorluk seviyelerine göre ayrılmış biçimde hazır sunulduğundan, önemli ölçüde zaman kazanır.
 • Şube ve sınıf özelinde sınavlar oluşturabilir.
 • Testlere ait performans raporları sayesinde sınıfının matematik dersindeki başarı durumunu, tek tabloda ve öğrenci detayında görür.
 • Raporlamadaki tespitlerle, eğitsel sürecini planlar, öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağlar ve sınıfının matematik ders başarısını artırır.
 • Her bir öğrencisine, aynı özellikteki farklı bir çalışmayı otomatik ya da basılı olarak gönderebilir, performans takibi yapabilir.

DinamikMat'la Öğrenci;

 • Matematik çalışırken, sınırsız sayıda özgün ve nitelikli soruya tek tıkla ulaşıp, farklı bir ek kaynağa ihtiyaç duymadan başarısını artırır. Okul sınavlarında ve merkezî sınavlarda karşılaşabileceği matematik soru tiplerine ve çözümlerine hâkim olur.
 • Öğretmen ya da başka bir yönlendirici olmaksızın tek başına çalışırken, eksiklerini tamamlamaya yönelik sorular ve yazılı/videolu çözümler sunan “Beni Çalıştır” özelliğiyle, kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla ilerler.
 • Çalışmak istediği konuda, zorluk seviyesini ve soru sayısını belirleyerek çoktan seçmeli veya kısa cevaplı sorularla “Karma Testler” oluşturabilir, bu testlerdeki performansını anında görebilir.
 • Yıl boyunca çalıştığı konulardan sırayla soru çözerek zorluk derecelerine göre puan toplayabildiği “Maraton” özelliğiyle, ne kadar yol aldığını, daha ne kadar yolu kaldığını takip edebilir.
 • MEB öğretim programındaki kazanımların tümünü kavrayarak ilerler.
 • Kolaydan zora doğru sorular çözerek, okulda işlenen konunun günlük tekrarını yaparak, öğrendiklerini pekiştirir.
 • Konu anlatımları desteğiyle, eksiklerini zaman kaybetmeden tamamlar.

Öğrenciler için Etüt, Öğretmenler için Mesleki Gelişim Ortamı Sanal Sınıf platformu, öğretmenlerin akıllı etütlerini sanal sınıflar üzerinde uygulayabilmelerini sağlar. Kurum yöneticileri de Sebit VCloud’un Sanal Sınıf platformu sayesinde, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, sanal sınıflar üzerinden paylaşımlar yapabilirler.

Online Hızlı Okuma Sistemi

Okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran online hızlı okuma sistemi Hızlıgo, öğrencilerin çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metni, dokümanı, kitabı, anlam kaybı yaşamadan okuyabilme yeteneği kazanmaları amacıyla geliştirilmiştir.

Hızlıgo; gözün nasıl bakması, satırlar üzerinde nasıl kayması ve nasıl okuması gerektiğini öğrenmesini sağlar, öğrenciye okuma ritmi kazandırır, dikkat ve konsantrasyonunu artırır. Paragraf sorularını odaklanarak ve hızlı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalarla okul sınavlarında ve merkezî sınavlarda başarıyı yükseltir.

Yüksek konsantrasyonla hızlı ve kaliteli okuma becerisini önemli ölçüde artıran Hızlıgo bunu, düzenli egzersizlerle, göz-beyin arasındaki psikomotor okuma koordinasyonunu yeniden programlayarak sağlar.

Hızlıgo’nun Kapsamında Neler Var?

 • Akıllı çalışma sistemi
 • LGS’de zaman avantajı
 • LGS’ye yönelik paragraf sorularıyla sınavlara hazırlık
 • Okuma hızını ve anlama düzeyini belirleyen hız testi ve kesintisiz performans takibi
 • Hızlı okuma uzmanına ihtiyaç duymadan, okuma ve anlama hızını iki katına çıkaran egzersiz yapısı
 • Hızlı okumayı engelleyen hatalardan kurtulmayı sağlayan özgün animatif videolar

Hızlıgo...

 • Okuma hızını en az iki katına çıkarır.
 • Ders çalışırken, sınava hazırlanırken ve sınav esnasında soru çözerken okuma ve anlama hızının artmasına yardımcı olur.
 • Gözün nasıl bakması, satır üzerinde nasıl kayması ve nasıl okuması gerektiğini öğrenmesini sağlar; öğrenciye okuma ritmi kazandırır; dikkat ve konsantrasyonunu artırır.
 • Öğrencinin LGS’ye yönelik paragraf sorularıyla çalışarak sınavda zaman avantajı elde etmesini sağlar.
 • Okuma hızını bilimsel yöntemlerle geliştirerek çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metni/dokümanı/kitabı anlayarak okumayı sağlar.
 • Tablet uyumlu özelliğiyle, zaman ve mekân bağımsız çalışmaya olanak tanır.
 • İlk 6 günlük eğitimden sonra her eğitim günü sonunda kullanıcının okuma hızını ve anlama düzeyini değerlendirir, okuma hızındaki gelişimi fark etmesini sağlar.
 • “Gelişim Raporu” alanında yer alan okuma hızı, anlama oranları, kullanım düzeni gibi veri ve istatistiklerle kullanıcının, gelişimini sürekli takip etmesine olanak tanır.