Sebit VCloud | Ek Uygulamalar
GÖRÜNTÜLE

GÜÇLENDİRİCİ EK UYGULAMALAR SAYESİNDE ÇOK DAHA HIZLI VE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEME ŞANSI!

Okul Sınavlarında Yüksek Başarı

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin okul sınavlarındaki başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır. Sebit VCloud üyeliğine ek olarak üyelik gerektirmektedir.

Her bir sınıf seviyesinde 6 ayrı basılı SDS uygulaması yapılır. SDS ile Sebit VCloud, sınavlar sonunda öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine sunduğu detaylı raporlarla ölçme değerlendirme sürecine önemli veriler sağlar, eğitsel yapıyı destekler.

SDS 4, 5 ve 6. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matemak, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini, 7 ve 8. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerir. Sınav kapsamı, bu derslerin yıllık planlarına uygun olarak, kazanımların dönemlere bölünmesiyle oluşturulur.

SINAV SONUÇ KARNESİ

“SDS Sonuç Karnesi”yle öğrencinin;

 • Cevaplarının doğru-yanlış-boş dağılımı ve ders özelindeki başarı yüzdesi incelenebilir.

 • Puanına göre; şube, okul, kurum ve uygulama genelinde sınava katılan öğrenciler arasındaki durumu görülür.

 • Eksik bilgileri konu raporuyla iletilir. Öğrenci, eksiklerini gidermesi için yönlendirilir.

 • Gelişim grafiğiyle, katıldığı SDS’lerdeki performans durumu takip edilebilir.

ŞUBE, SINIF, OKUL, KURUM GENELİ EXCEL RAPORLARI

 • Puan/Sıralama Raporu
  SDS’lerdeki her bir alt teste ait doğru, yanlış, boş cevap sayılarının, başarı yüzdelerinin ve sıralamaların verildiği rapor çeşididir. Bu bilgiler okul, şube veya öğrenci bazında oluşturulabilmektedir.

 • Konu Analizi Raporu
  SDS’deki soruların, ilgili oldukları konulara göre gruplandırıldığı ve konu düzeyindeki durumun verildiği rapor çeşididir. İlgili konudaki doğru, yanlış, boş cevap sayıları ve başarı yüzdesi bilgilerinin (okul, şube, öğrenci bazında) sunulduğu bu raporla, konuların öğrenilme düzeyleri belirlenir.

 • Kazanım Analizi Raporu
  SDS’deki soruların, ilgili oldukları kazanımlara göre gruplandırıldığı ve kazanım düzeyindeki durumun verildiği rapor çeşididir. Kazanımlara göre doğru, yanlış, boş sayıları ve başarı yüzdesi bilgilerinin (okul, şube, öğrenci bazında) sunulduğu bu raporla, kazanıma ait öğrenilme düzeyleri belirlenir.

 • Test Analizi Raporu
  SDS’deki soruların doğru cevap şıkları, her bir şıkkın kaç kişi tarafından seçildiği ve soruya ait başarı yüzdesi verilmektedir.

DinamikMAT, Türkiye’nin ilk ve tek “Akıllı Soru Üretme Sistemi”dir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Matematik dersinde, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sınırsız sayıda soru oluşturma özelliğine sahiptir.

MEB öğretim programındaki kazanımların tümünü kapsayan DinamikMAT, SebitVCloud üyesi okulların kullanımına yöneliktir. SebitVCloud üyeliğine ek olarak, ayrı üyelik gerektirmektedir.

 • MEB öğretim programındaki kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmış binlerce soru tipinden her biri, DinamikMat'ın algoritmasıyla türetilebilme özelliğine sahiptir. Böylece, istenilen soru tipinden sınırsız sayıda soru elde etme olanağı sunar.
 • Her bir kazanım için, kolay-orta-zor olmak üzere farklı zorluk seviyelerinde soru tipleri içerir.
 • Anında, öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Testler” oluşturur.

 • Öğretmenin gönderdiği çalışmalarda sorular, her öğrenciye aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış çalışmalar olarak ulaşır.
 • Öğretmenin hazırladığı Dinamik Testler, çıktısı alınıp gerek sınıf içerisinde gerekse evde yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

DinamikMat'la Öğretmen;

 • Özgün ve nitelikli sorulardan oluşan, sınırsız bir soru kaynağına sahip olur.
 • Sorular zorluk seviyelerine göre ayrılmış biçimde hazır sunulduğundan, önemli ölçüde zaman kazanır.
 • Şube ve sınıf özelinde sınavlar oluşturabilir.
 • Testlere ait performans raporları sayesinde sınıfının matematik dersindeki başarı durumunu, tek tabloda ve öğrenci detayında görür.
 • Raporlamadaki tespitlerle, eğitsel sürecini planlar, öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağlar ve sınıfının matematik ders başarısını artırır.
 • Her bir öğrencisine, aynı özellikteki farklı bir çalışmayı otomatik ya da basılı olarak gönderebilir, performans takibi yapabilir.

DinamikMat'la Öğrenci;

 • Matematik çalışırken, sınırsız sayıda özgün ve nitelikli soruya tek tıkla ulaşıp, farklı bir ek kaynağa ihtiyaç duymadan başarısını artırır. Okul sınavlarında ve merkezî sınavlarda karşılaşabileceği matematik soru tiplerine ve çözümlerine hâkim olur.
 • Öğretmen ya da başka bir yönlendirici olmaksızın tek başına çalışırken, eksiklerini tamamlamaya yönelik sorular ve yazılı/videolu çözümler sunan “Beni Çalıştır” özelliğiyle, kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla ilerler.
 • Çalışmak istediği konuda, zorluk seviyesini ve soru sayısını belirleyerek çoktan seçmeli veya kısa cevaplı sorularla “Karma Testler” oluşturabilir, bu testlerdeki performansını anında görebilir.
 • Yıl boyunca çalıştığı konulardan sırayla soru çözerek zorluk derecelerine göre puan toplayabildiği “Maraton” özelliğiyle, ne kadar yol aldığını, daha ne kadar yolu kaldığını takip edebilir.
 • MEB öğretim programındaki kazanımların tümünü kavrayarak ilerler.
 • Kolaydan zora doğru sorular çözerek, okulda işlenen konunun günlük tekrarını yaparak, öğrendiklerini pekiştirir.
 • Konu anlatımları desteğiyle, eksiklerini zaman kaybetmeden tamamlar.

Öğrenciler için Etüt, Öğretmenler için Mesleki Gelişim Ortamı Sanal Sınıf platformu, öğretmenlerin akıllı etütlerini sanal sınıflar üzerinde uygulayabilmelerini sağlar. Kurum yöneticileri de Sebit VCloud’un Sanal Sınıf platformu sayesinde, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, sanal sınıflar üzerinden paylaşımlar yapabilirler.

Online Hızlı Okuma Sistemi

Okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran online hızlı okuma sistemi HIZLIGO, öğrencilerin çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metni, dokümanı, kitabı, anlam kaybı yaşamadan okuyabilme yeteneği kazanmaları amacıyla geliştirilmiştir.

HIZLIGO; gözün nasıl bakması, satırlar üzerinde nasıl kayması ve nasıl okuması gerektiğini öğrenmesini sağlar, öğrenciye okuma ritmi kazandırır, dikkat ve konsantrasyonunu artırır. Paragraf sorularını odaklanarak ve hızlı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalarla okul sınavlarında ve merkezî sınavlarda başarıyı yükseltir.

Yüksek konsantrasyonla hızlı ve kaliteli okuma becerisini önemli ölçüde artıran HIZLIGO bunu, düzenli egzersizlerle, göz-beyin arasındaki psikomotor okuma koordinasyonunu yeniden programlayarak sağlar.

HIZLIGO’nun Kapsamında Neler Var?

 • Akıllı çalışma sistemi
 • Okuma hızı hedefi belirleme özelliği
 • 36 adımlık sertifika programı ve katılım sertifikası
 • “Hız Koruma Programı”yla okuma hızını sabitleme
 • LGS’de zaman avantajı
 • LGS’ye yönelik paragraf sorularıyla sınavlara hazırlık
 • Okuma hızını ve anlama düzeyini belirleyen hız testi ve kesintisiz performans takibi
 • Hızlı okuma uzmanına ihtiyaç duymadan, okuma ve anlama hızını iki katına çıkaran egzersiz yapısı
 • Hızlı okumayı engelleyen hatalardan kurtulmayı sağlayan özgün animatif videolar

HIZLIGO...

 • Okuma hızını en az iki katına çıkarır.
 • Ders çalışırken, sınava hazırlanırken ve sınav esnasında soru çözerken okuma ve anlama hızının artmasına yardımcı olur.
 • Gözün nasıl bakması, satır üzerinde nasıl kayması ve nasıl okuması gerektiğini öğrenmesini sağlar; öğrenciye okuma ritmi kazandırır; dikkat ve konsantrasyonunu artırır.
 • Öğrencinin LGS’ye yönelik paragraf sorularıyla çalışarak sınavda zaman avantajı elde etmesini sağlar.
 • Okuma hızını bilimsel yöntemlerle geliştirerek çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metni/dokümanı/kitabı anlayarak okumayı sağlar.
 • Tablet ve akıllı telefon uygulamalarıyla zaman ve mekân bağımsız çalışmaya olanak tanır.
 • Programın ilk 6 adımından sonra her eğitimin sonunda kullanıcının okuma hızını ve anlama düzeyini değerlendirir, okuma hızındaki gelişimi fark etmesini sağlar.
 • “Gelişimim” alanında yer alan okuma hızı, anlama oranları, kullanım düzeni gibi veri ve istatistiklerle kullanıcının, gelişimini sürekli takip etmesine olanak tanır.
 • Kullanıcının ulaşmak istediği okuma hızını belirlemesini sağlar ve adım adım ilerledikçe okuma hızı hedeflerini günceller.
 • 36 adımdan oluşan sertifika programını tamamlandığında kullanıcıya özel online katılım sertifikası verir.
 • Göz kaslarının gerilememesi ve okuma alışkanlıklarını kaybetmemek için “Hız Koruma Programı” sunar.